Szybkie i sprawne dostarczanie przesyłki

Z racji dynamicznie rozwiniętego handlu i usług, potrzebne są różne, równie dobrze rozwinięte rodzaje transportu. Logistyka stała się jedną z osobnych nauk potrzebnych w środowisku antropogenicznym ludzi. Człowiek jest wolną i dokształcającą się jednostką. W bardzo szybkim tempie rozwija każdą dziedzinę życia do granic możliwości. Dlatego rozwój transportu na potrzeby handlu, komunikacji czy uprzemysłowienia dotyczy przestrzeni powietrznej, lądowej i wodnej.

Transport jako pojęcie

Aby móc przeanalizować w pełni postawione pytanie jesteśmy zobligowani do wyjaśnienia głównego pojęcia jakim jest transport oraz logistyka, która jest ściśle związana z transportem.

Transport – jest to przemieszczanie składników rzeczowych w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie, za pomocą właściwych do tego narzędzi. Jest to również przestrzeń do pokonania między sprzedającym a nabywającym.

Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
Podział transportu na przestrzeń, w której jest dokonywany

Transport dzielimy na:

LĄDOWY

 • samochodowy
 • kolejowy

WODNY

 • morski
 • wodny śródlądowy

LOTNICZY

RUROCIĄGOWY

 • dotyczy paliw, olejów napędowych, gazów i innych transportowanych na ogromną skalę substancji ciekłych i gazowych

MULTIMODALNY

 • mieszany np. przewozy lądowo-promowe lub szynowo-drogowe

Korzyści wynikające z eksploatacji danego transportu

TRANSPORT LĄDOWY

*samochodowy

 • stosunkowo dobry dostęp przestrzenny
 • dopasowanie tras w połączeniu z lokalizacją rynków zbytu oraz zaopatrzenia
 • krótki (optymalnie) czas przewozu
 • pojazdy, które są przystosowane do przewożenia towarów o różnych właściwościach technicznych
 • możliwość współpracy między przewoźnikami

*kolejowy

 • możliwość przewozu ogromnych ładunków
 • niskie koszty przewozu, biorąc pod uwagę hurtowe ilości towaru
 • połączenia kolejowe charakteryzują się regularną częstotliwością oraz rytmicznością komunikacji
 • pojazdy są przystosowane do przewożenia towarów o różnych cechach przewozowych
 • możliwość komunikowania się z różnymi gałęziami transportu

*morski

 • możliwość przewożenia bardzo dużej ilości towarów, które są zróżnicowane pod względem polecanego przewozu
 • bardzo szeroki zasięg (cały świat)
 • najbardziej korzystne stawki przewozu

*wodny śródlądowy

 • możliwość przewozu dużych ilości towarów o niskiej wartości
 • niskie koszty przewozu, biorąc pod uwagę spadek kosztów jednostkowych

*lotniczy

 • szybkość dostarczanych przesyłek, zwłaszcza przy przewozie na duże odległości
 • małe prawdopodobieństwo uszkodzenia ładunków

*rurociągowy

 • małe nakłady finansowe

Według najnowszych badań E-commerce przewozy morskie towarów przeważają w transporcie światowym. Kalkuluje się, że za pomocą transportu wodnego przewozi się ok. 2/3 obrotów handlowych na świecie. W 1999 r. transport morski obsłużył polski handel zagraniczny w 36,7%. I od tamtego roku ten odsetek rośnie.

Co wpływa na wybór gałęzi transportu

 • nakłady finansowe przeznaczone na transport
 • czas przewożenia
 • wiarygodność przewoźnika
 • dostęp do różnego rodzaju środków transportu
 • bezpieczeństwo przewożonego ładunku
 • wymiary i wielkość przesyłki
 • waga przesyłki
 • wrażliwość towaru na warunki klimatyczne, wilgotność, temperaturę, wibracje czy hałas

Termin dostarczania przesyłki jest ściśle związany z kosztami przewozu, wagą, wymiarami paczki oraz czy przesyłka ma charakter krajowy czy zagraniczny.

Kalkulatory logistyczne

Na stronie Poczty Polskiej znajdują się specjalne kalkulatory. Duże firmy logistyczne korzystają z jeszcze bardziej fachowych kalkulatorów, dzięki którym można obliczyć, kiedy powinien być zrzut towaru bądź kiedy przeciętny Kowalski otrzyma swoją paczkę.

Na pewno rodzaj transportu ma wpływ na termin dostarczenia przesyłki, ale to jest jedna ze składowych, określająca możliwy termin dostarczenia paczki. Do tego dochodzą różne okoliczności życia dnia codziennego, katastrofy lądowe czy wodne. Potrzeba całego sztabu logistyków, aby sprawnie towary mogły wędrować po całym świecie i trafiać do odbiorców. Mimo to trzeba odrobinę zdrowego rozsądku. 2 kg paczki na trasie międzykrajowej nie nadamy samolotem, 300 kg towaru w niestandardowych wymiarach nie poślemy samochodem osobowym. Dlatego termin otrzymania przesyłki jest zależny od transportu, który odpowiednio dostosują ludzie pracujący np. w firmach logistycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × trzy =